Цифров фотоапаратDSC-W800

Не могат да се отпечатват изображения с датата

  • Изберете MENU - (Настройки) - (Настройки за Снимане) - [Вписване на Дата] - [Вкл.], за да въведете дата върху изображението. Имайте предвид, че веднъж въведете ли датата, не можете да я изтриете от изображението.
  • Използвайки PlayMemories Home можете да въвеждате датата върху неподвижни изображения, които са записани без дата.