Цифров фотоапаратDSC-W800

Съобщения

 • Зарядът на батерията е нисък. Заредете батерията незабавно. В зависимост от условията на употреба или типа батерия, индикаторът може да мига дори и да има 5 или 10 минути оставащ заряд на батерията.

Системна грешка. Включете отново устройството.

 • Изключете захранването и го включете отново.

Грешка във вътрешната памет

 • Изключете захранването и го включете отново.

Поставете отново картата с памет, която сте използвали.

 • Поставената карта с памет не може да бъде използвана с фотоапарата.
 • Частта с контактните пластини на картата с памет е замърсена.
 • Картата с памет е повредена.

Несъвместим тип карта с памет.

 • Поставената карта с памет не може да бъде използвана с фотоапарата.

Препълване на буфер. Записването в носителя не е завършено навреме.

 • Ако използвате карта с памет, с която многократно е записвано и изтривано или която е форматирана на различен фотоапарат, скоростта на запис на данните може да е твърде слаба. Първо архивирайте данните от картата на компютър и после форматирайте картата отново, преди да я използвате.
 • Скоростта на запис на картата с памет, която използвате, не е достатъчна за записване на видеоклипове. Използвайте една от картите с памет, изброени по-долу.
  • Memory Stick PRO Duo (Mark2) носител, Memory Stick PRO-HG Duo носител, Memory Stick носител. Memory Stick XC-HG Duo носител или Memory Stick Micro (Mark2) носител.
  • SD карта с памет, SDHC карта с памет, SDXC карта с памет, microSD карта с памет или microSDHC карта с памет (Клас 4 или по-бърз).

Вътрешната памет не може да се разпознае. Форматирайте и използвайте отново.

Тази карта с памет не може да се разпознае. Форматирайте и използвайте отново.

 • Форматирайте отново носителя.

Картата с памет е заключена. Проверете превключвателя.

 • Използвате картата с памет със защитен превключвател, който е зададен на позиция LOCK. Настройте превключвателя на позиция за записване.

Това е карта с памет само за четене.

 • Фотоапаратът не може да записва или изтрива изображения от тази карта с памет.

Няма изображения

 • Във вътрешната памет няма записани изображения, които могат да бъдат възпроизвеждани.
 • В тази папка на картата с памет няма записани изображения, които могат да бъдат възпроизвеждани.

Няма неподвижни изображения

 • Избраната папка не съдържа файл, който може да бъде възпроизведен в слайдшоу.

Открит е файл, който не може да бъде разпознат

 • Опитали сте се да изтриете папка, съдържаща файл, който не може да бъде възпроизведен с този фотоапарат. Изтрийте файла на компютър и после изтрийте папката.

Грешка в папката. Не може да се записва в избраната папка. Изберете различна папка.

 • Папка със същите първи три цифри вече съществува на картата с памет (например:123MSDCF и 123ABCDE). Изберете друга папка или създайте нова папка.

Не могат да се създадат повече папки

 • Папка с име, започващо с „999“, съществува на картата с памет. В такъв случай не можете да създавате никакви папки.

Защитена папка

 • Опитали сте се да изтриете папка, която е защитена само за четене на компютър.

Не може да покаже файл

 • Възникна грешка по време на възпроизвеждането на изображението. Не се дават гаранции за възпроизвеждането с този фотоапарат на файлове, съдържащи изображения, обработени на компютър или изображения, заснети с други фотоапарати.

Папка само за четене

 • Избрали сте папка, която не може да бъде зададена като папка за запис на фотоапарата. Изберете друга папка.

Защитен файл

 • Освободете защитата.

Надвишен лимит на размера на изображението

 • Възпроизвеждате изображение с размер, който не може да бъде възпроизведен с фотоапарата.

Не може да се засече лице за ретуш

 • Възможно е да не можете да ретуширате изображението, в зависимост от самото изображение.

(Индикатор за предупреждение за вибрация)

 • Поради недостатъчно осветление може да възникне разклащане на фотоапарата. Използвайте светкавица, включете функцията против размазване или поставете фотоапарата върху статив, за да го закрепите.

1280x720 не се поддържа с тази карта с памет.

 • За записване на видеоклипове се препоръчва да използвате карта с памет от 1 GB или повече.

Изключете и отново включете захранването

 • Неизправност в обектива.

Максимален брой вече избрани изображения.

 • Когато използвате [Няколко изображения], можете да изберете до 100 файла.
 • Можете да маркирате с (Заявка за печат) до 999 файла.

Операцията не може да се изпълни в режима за лесен преглед.

 • Обработването и други функции за редактиране на фотоапарата не могат да се извършват върху файлове с изображения, които са обработвани, използвайки компютър, или изображения, записани с други фотоапарати.

 • Броят изображения надвишава броя, за който е възможно управлението на датата във файл с база данни от фотоапарата. За да регистрирате допълнителни изображения във файла с база данни за изображение, изтрийте изображения в [Преглед по дата].

 • Не е възможно да се записва върху файла с база данни за изображение или да се възпроизвежда, използвайки [Преглед по дата]. Използвайте PlayMemories Home, за да архивирате всички изображения на компютъра, както и да възстановите картата с памет.

Грешка във файла с база данни за изображение, невъзможно възстановяване

 • Импортирайте всички изображения на компютъра чрез PlayMemories Home и форматирайте картата с памет.

  За да видите изображенията отново с фотоапарата, експортирайте импортираните изображения на фотоапарата с PlayMemories Home.

Функцията за запис не е налична поради висока вътрешна температура.

 • Температурата на фотоапарата се е повишила. Не можете да записвате изображения, докато температурата не се понижи.

Записът е спрял поради повишена температура на фотоапарата.

 • Записът е спрял поради повишение на температурата по време на запис на видеоклип. Изчакайте, докато температурата се понижи.

 • Когато снимате видеоклипове дълго време, температурата на фотоапарата се повишава. В такъв случай спрете да записвате видеоклипове.