Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Snimanje filmova

Filmove možete da snimate pritiskom na dugme MOVIE.

  1. Pritisnite dugme MOVIE da biste započeli snimanje.

    Da biste prilagodili željenu vrednost brzine zatvarača i blende, podesite režim snimanja na (Movie).

  2. Ponovo pritisnite dugme MOVIE da biste zaustavili snimanje.

Napomena

  • Ako tokom snimanja filma koristite funkciju zumiranja, biće snimljen i zvuk koji fotoaparat proizvodi tokom zumiranja. Zvuk pritiska na dugme MOVIE takođe može da bude snimljen kada pritisnete dugme MOVIE da biste zaustavili snimanje.
  • Za detalje o vremenu neprekidnog snimanja filmova, pogledajte odeljak „Vreme za snimanje filmova“. Kada se snimanje filma završi, snimanje možete da ponovite tako što ćete ponovo pritisnuti dugme MOVIE. Snimanje može da se prekine u zavisnosti od temperature okruženja da ne bi došlo do kvara fotoaparata.