Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Poruke upozorenja

Set Area/Date/Time.

 • Podesite oblast, datum i vreme. Ako fotoaparat niste koristili dugo vremena, napunite ugrađenu pomoćnu punjivu bateriju.

Unable to use memory card. Format?

 • Memorijska kartica je formatirana na računaru i format datoteke je izmenjen. Izaberite [Enter], a zatim formatirajte memorijsku karticu. Moći ćete ponovo da koristite memorijsku karticu, ali su svi stari podaci na memorijskoj kartici izbrisani. Formatiranje može da traje duže vremena. Ako se ova poruka i dalje prikazuje, promenite memorijsku karticu.

Memory Card Error

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.
 • Formatiranje nije uspelo. Ponovo formatirajte memorijsku karticu.

Unable to read memory card. Reinsert memory card.

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.
 • Memorijska kartica je oštećena.
 • Kontakti na memorijskoj kartici su prljavi.

This memory card may not be capable of recording and playing normally.

 • Umetnuta je nekompatibilna memorijska kartica.

Processing...

 • Kada se obavlja smanjivanje šuma, postupak smanjivanja je u toku. Nećete moći da snimate dok je ovaj postupak u toku.

Unable to display.

 • Slike koje su snimljene pomoću drugih proizvoda ili koje su izmenjene na računaru nećete moći da prikažete.

Cannot recognize lens. Attach it properly.

 • Objektiv nije pravilno montiran ili nije montiran. Ako se poruka prikazuje kada je objektiv montiran, ponovo montirajte objektiv. Ako se ova poruka često pojavljuje, proverite da li su kontakti na objektivu i fotoaparatu prljavi.
 • Kada fotoaparat montirate na astronomski teleskop ili sličan uređaj, podesite [Release w/o Lens] na [Enable].
 • Funkcija SteadyShot ne radi. Možete da nastavite da snimate, ali funkcija SteadyShot neće raditi. Isključite i uključite fotoaparat. Ako se ova ikona i dalje prikazuje, obratite se Sony prodavcu ili lokalnom ovlašćenom Sony servisu.
 • Objektiv sa motorizovanim zumom je uvučen. Isključite fotoaparat i izvadite bateriju, a zatim je ponovo umetnite.

Unable to print.

 • Pokušali ste da obeležite RAW slike sa DPOF oznakom.

Internal temp. high. Allow it to cool.

 • Fotoaparat se zagrejao usled neprekidnog snimanja. Isključite napajanje. Sačekajte da se fotoaparat ohladi i bude ponovo spreman za snimanje.


 • Snimate dugo vremena i temperatura fotoaparata je porasla. Prekinite snimanje i sačekajte dok se fotoaparat ne ohladi.

Recording is unavailable in this movie format.

 • Podesite [File Format] na [MP4].


 • Broj slika premašuje maksimalan broj slika čijim datumom fotoaparat može da upravlja u datoteci baze podataka.


 • Nije moguća registracija u datoteku baze podataka. Uvezite sve slike na računar i izvršite oporavak memorijske kartice.

Image Database File error

 • Postoji greška u datoteci baze podataka slika. Izaberite [Setup][Recover Image DB].

System Error
Camera Error. Turn power off then on.

 • Izvadite bateriju i ponovo je umetnite. Ako se ova poruka često prikazuje, kontaktirajte Sony prodavca ili ovlašćeni Sony servis.

Unable to magnify.
Unable to rotate image.

 • Slike koje su snimljene pomoću drugih proizvoda nećete moći da uvećate ili rotirate.