Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Slanje slika na Android pametni telefon (NFC deljenje jednim dodirom)

Ovaj fotoaparat možete da povežete sa Android pametnim telefonom na kojem je omogućena funkcija NFC samo jednim dodirom i pošaljete sliku koja se prikazuje na ekranu fotoaparata direktno na pametni telefon.

 1. Aktivirajte funkciju NFC na pametnom telefonu.
 2. Prikažite jednu sliku na fotoaparatu.
 3. Dodirnite fotoaparat pametnim telefonom.

  Fotoaparat i pametni telefon će uspostaviti vezu, na pametnom telefonu će se automatski pokrenuti aplikacija „PlayMemories Mobile“, a zatim će prikazana slika biti poslata na pametni telefon.

  • Pre nego što fotoaparat dodirnete pametnim telefonom, isključite režim mirovanja i funkciju za zaključavanje ekrana na pametnom telefonu.
  • Funkcija NFC je dostupna samo kada se na ekranu fotoaparata prikazuje (N oznaka).
  • Dodirnite fotoaparat pametnim telefonom i držite ga tako jednu do dve sekunde dok se ne pokrene aplikacija „PlayMemories Mobile“.
  • Da biste prebacili dve ili više slika, izaberite MENU → (Wireless)[Send to Smartphone] da biste izabrali slike. Kada se prikaže ekran koji vas obaveštava da je veza omogućena, povežite fotoaparat sa pametnim telefonom koristeći NFC.

O tehnologiji „NFC“

NFC je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja poput mobilnih telefona ili IC kartica. NFC omogućava lakši prenos podataka jednostavnim dodirom na označenom mestu.

 • NFC (Near Field Communication) je međunarodni standard za tehnologiju bežične komunikacije kratkog dometa.

Napomena

 • Možete da izaberete veličinu slike koju želite da pošaljete na pametni telefon izborom neke od sledećih opcija: [Original], [2M] ili [VGA].
  Da biste promenili veličinu slike, pratite sledeće korake.
  • Ako koristite Android pametni telefon
   Pokrenite aplikaciju „PlayMemories Mobile“ i promenite veličinu slike na sledeći način: [Settings][Copy Image Size].
  • Ako koristite iPhone/iPad
   Izaberite PlayMemories Mobile u meniju za podešavanje i promenite veličinu slike pomoću opcije [Copy Image Size].
 • RAW slike se prilikom slanja konvertuju u JPEG format.
 • Ako se na fotoaparatu prikazuje indeks slika, slike nećete moći da prenesete pomoću funkcije NFC.
 • Ako ne možete da uspostavite vezu, uradite sledeće:
  • Pokrenite „PlayMemories Mobile“ na pametnom telefonu, a zatim polako približite pametni telefon oznaci na fotoaparatu.
  • Ako pametni telefon ima masku, skinite je.
  • Ako fotoaparat ima zaštitnu presvlaku, skinite je.
  • Proverite da li je funkcija NFC aktivirana na pametnom telefonu.
 • Kada je [Airplane Mode] podešeno na [On], fotoaparat nećete moći da povežete sa pametnim telefonom. Podesite [Airplane Mode] na [Off].
 • Ne možete da šaljete filmove u formatu AVCHD.