Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Umetanje kompleta baterije

Umetnite komplet baterija u proizvod.

 1. Otvorite poklopac baterije klizno ga pomičući u smjeru strelice.

  A: Poklopac baterije

 2. U proizvod umetnite komplet baterija.
  • Umetnite komplet baterija u proizvod klizno pomičući ručicu za otpuštanje baterije.

  A: Ručica za otpuštanje baterije

 3. Zatvorite poklopac baterije klizno ga pomičući u smjeru strelice.

Uklanjanje kompleta baterija

Isključite proizvod, a zatim otvorite poklopac baterije () te uklonite komplet baterija iz proizvoda klizno pomičući ručicu za otpuštanje baterije ().

Napomena

 • U proizvod ne možete umetnuti nijedan drugi komplet baterija osim kompleta baterija vrste X.
 • Radi štednje baterije, napajanje se prema zadanoj postavci automatski isključuje ako ne radite ništa na proizvodu otprilike 2 minute (Power Save).