Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Upotreba proizvoda uz napajanje iz strujne utičnice (wall socket)

Osigurajte napajanje za proizvod pomoću adaptera za izmjeničnu struju.

  1. Umetnite komplet baterija, a zatim izvucite ugrađeni USB kabel.

  2. Uključite proizvod u strujnu utičnicu (zidna utičnica) pomoću pomoćnog kabela za USB vezu i adaptera za izmjeničnu struju.

Napomena

  • Sve dok je uključeno napajanje, komplet baterija neće se puniti, čak ni ako se na proizvod priključi adapter za izmjeničnu struju.
  • Da biste osigurali napajanje za proizvod putem adaptera za izmjeničnu struju, postavite [USB Power Supply] na [On]. Isto tako, u proizvod mora biti umetnut komplet baterija.
  • Ovisno o okolini, proizvod može upotrebljavati napajanje iz kompleta baterija kao dodatni izvor napajanja čak i ako na proizvod priključite adapter za izmjeničnu struju.