Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Vrste memorijskih kartica koje možete upotrebljavati s ovim proizvodom

S ovim proizvodom mogu se upotrebljavati sljedeće vrste memorijskih kartica.

Vrste medija Memory Stick koje možete upotrebljavati s ovim proizvodom

U ovom Vodiču za pomoć sljedeće vrste medija Memory Stick koje možete upotrebljavati s ovim proizvodom nazivaju se mediji Memory Stick Micro.

  • Mediji Memory Stick Micro (Mark2)

Napomena

  • Mediji Memory Stick Micro kapaciteta do 16 GB potvrđeni su za ispravan rad s ovim proizvodom.

Vrste SD memorijskih kartica koje možete upotrebljavati s ovim proizvodom

U ovom Vodiču za pomoć sljedeće vrste microSD kartica koje možete upotrebljavati s ovim proizvodom nazivaju se “microSD kartica”.

  • microSD memorijska kartica
  • microSDHC memorijska kartica
  • microSDXC memorijska kartica

Napomena

  • Za snimanje filmova upotrebljavajte kartice klase 4 ili brže.
  • microSD kartice kapaciteta do 64 GB have potvrđene su za ispravan rad s ovim proizvodom.