Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Promjena postavki za Reprodukciju istaknutih dijelova

Možete postaviti raspon Reprodukcije istaknutih dijelova i odabrati temu za Reprodukciju istaknutih dijelova.

  1. Odaberite [Highlight Setting] na LCD zaslonu prije ili poslije Reprodukcije istaknutih dijelova.
    • Postavku možete promijeniti i tako da odaberete dok proizvod reproducira istaknute prizore.

Opisi stavki izbornika

[Playback Range]
Možete postaviti raspon reprodukcije (početni i završni datum) za Reprodukciju istaknutih dijelova.
[Theme]
Možete odabrati temu za Reprodukciju istaknutih dijelova.
[Music]
Možete odabrati glazbu.
[Audio mix]
Izvorni se zvuk reproducira zajedno s glazbom.
[Length]
Možete postaviti duljinu segmenta za Reprodukciju istaknutih dijelova.
[Highlight Point]

Možete postaviti točke na filmu ili fotografiji koje će se upotrebljavati u Reprodukciji istaknutih dijelova.

Reproducirajte željeni film i odaberite - . Ili reproducirajte željenu fotografiju i odaberite .

pojavljuje se na filmu ili fotografiji upotrijebljenoj u Reprodukciji istaknutih dijelova.

Da biste izbrisali točke, odaberite - [Clear All Points].