Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Stvaranje diska pomoću snimača

Slike s proizvoda možete kopirati na disk ili videokasetu. Povežite proizvod sa snimačem diskova pomoću AV kabela (prodaje se zasebno).

Napomena

 • Za ovu radnju, nakon što u proizvod umetnete komplet baterija, uključite proizvod u strujnu utičnicu (zidna utičnica) pomoću priloženog adaptera za izmjeničnu struju.
 • Pročitajte priručnik s uputama priložen uz povezani uređaj.
 1. Umetnite medij za snimanje u uređaj za snimanje (snimač diskova itd.).
  • Ako vaš uređaj za snimanje ima kontrolu za odabir ulaznog signala, postavite je na način ulaza.
 2. Povežite proizvod s uređajem za snimanje pomoću AV kabela (prodaje se zasebno).
  • Priključite proizvod na priključke za ulaz uređaja za snimanje.

  A: AV kabel (prodaje se zasebno)

 3. Pokrenite reprodukciju na proizvodu i snimite je na uređaj za snimanje.
 4. Kada se presnimavanje završi, zaustavite uređaj za snimanje, a zatim i proizvod.

Napomena

 • Ne možete kopirati slike na snimače povezane HDMI kabelom.
 • Budući da se kopiranje obavlja putem analognog prijenosa podataka, može doći do slabljenja kvalitete slike.
 • Slike će se kopirati uz kvalitetu slike standardne rezolucije.
 • Ako povezujete mono-uređaj, uključite žuti utikač AV kabela (prodaje se zasebno) u utičnicu videoulaza, a bijeli (lijevi kanal) ili crveni (desni kanal) utikač u utičnicu audioulaza na uređaju.

Savjet

 • Promijenite postavku [Data Code] ako želite kopirati podatke o datumu, vremenu i postavljanju kamere.
 • Postavite [TV Type] na [4:3] ako je veličina zaslona vašeg uređaja za prikaz, na primjer TV-a, 4:3.