Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Ctrl with Smartphone (HDR-PJ275)

Možete upotrebljavati svoj pametni telefon kao bežični daljinski upravljač.

  1. - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Ctrl with Smartphone].