Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Upotreba pametnog telefona ili tableta kao bežičnog daljinskog upravljača (modeli s Wi-Fi/NFC funkcijama)

Proizvodom možete rukovati služeći se pametnim telefonom ili tabletom kao bežičnim daljinskim upravljačem.

 1. Instalirajte aplikaciju PlayMemories Mobile na pametni telefon.
  • Ako je PlayMemories Mobile već instaliran na pametnom telefonu, ažurirajte softver na najnoviju verziju.
 2. Na LCD zaslonu proizvoda odaberite - [Camera/Mic] - [Shooting Assist] - [Ctrl with Smartphone].
  • Na LCD zaslonu proizvoda prikazuju se SSID i lozinka. Proizvodom se sada može rukovati pomoću pametnog telefona.

  A: SSID

  B: Lozinka

 3. Pokrenite PlayMemories Mobile, a zatim na zaslonu pametnog telefona odaberite SSID prikazan na LCD zaslonu proizvoda te unesite lozinku prikazanu na LCD zaslonu proizvoda.
  • Povežite se na proizvod pomoću pametnog telefona.
 4. Rukujte proizvodom pomoću pametnog telefona.

Napomena

 • Veličina fotografije pohranjene na pametnom telefonu je [2M], osim kada je veličina slike [ S (VGA)].
 • Filmovi se snimaju na proizvod i ne pohranjuju se na pametnom telefonu.
 • Načini rada i zasloni za aplikaciju podložni su promjenama u budućim nadogradnjama bez prethodne obavijesti.
 • Rad ove aplikacije nije zajamčen na svim pametnim telefonima i tabletima.

Savjet

 • Informacije o najnovijem podržanom operacijskom sustavu potražite na stranici aplikacije PlayMemories Mobile.