Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Media Select (HDR-PJ270/PJ270E/PJ275)

Možete odabrati željeni medij za snimanje, reprodukciju i uređivanje.

  1. - [Setup] – [Media Settings] – [Media Select] – željeni medij za snimanje.

Opisi stavki izbornika

Int. Memory (zadana postavka):
snima, reproducira ili uređuje slike na unutarnjoj memoriji.
Memory Card:
snima, reproducira ili uređuje slike na memorijskoj kartici.

Napomena

  • Ne možete odabrati drukčiji medij za snimanje filmova i za snimanje fotografija.