Digital HD Video kameraHDR-CX240/CX240E/PJ240/PJ240E/PJ270/PJ270E/PJ275

Media Info

Možete provjeriti vrijeme preostalo za snimanje i približnu količinu slobodnog i iskorištenog prostora medija za snimanje.

  1. - [Setup] – [Media Settings] – [Media Info].

Napomena

  • Budući da postoji područje datoteke za upravljanje, iskorišteni prostor ne prikazuje se kao 0% čak ni ako provedete [Format].