Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napajanje se ne uključuje.

  • Umetnite napunjeni komplet baterija u proizvod.
  • Utikač adaptera za izmjeničnu struju je isključen iz zidne utičnice. Priključite ga u zidnu utičnicu .