Digital HD Video kameraHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Žaruljica POWER/CHG (punjenje) ne svijetli dok se puni komplet baterija.

  • Isključite proizvod.
  • Ispravno spojite napunjeni komplet baterija s proizvodom.
  • Priključite kabel za napajanje (mrežni vod) u zidnu utičnicu.
  • Punjenje baterije je dovršeno.