Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Indikatori na ekranu

Sledeći indikatori se prikazuju kada menjate postavke.

Na levoj strani ekrana ()

MENU dugme

Snimanje sa tajmerom odloženog okidanja

[Airplane Mode] podešeno na [On]

Fader

[Face Detection] podešeno na [Off]

[Smile Shutter]

Ručno fokusiranje

Scene Selection

White Balance

SteadyShot je isključen

Konverterski objektiv

Intelligent Auto


Na sredini ekrana ()

Postavka prikaza slajdova

Upozorenje

Režim reprodukcije

REC /STBY Režim snimanja

Zaključavanje AE/AF

NFC

 Wi-Fi

Picture Effect


Na desnoj strani ekrana ()

60i Brzina kadrova (60p/50p/60i/50i), režim snimanja (PS/FX/FH/HQ/LP) i veličina filma

Dual Video REC

60 min. Preostali kapacitet baterije

Medijum za snimanje/reprodukciju/uređivanje

0:00:00 Brojač (sati:minuta:sekundi)

00min Procenjeno vreme snimanja

9999 9.2M Procenjeni broj fotografija koje je moguće snimiti i veličina fotografija

Fascikla za reprodukciju na memorijskoj kartici

100/112 Film ili fotografija koja se trenutno prikazuje/Ukupni broj snimljenih filmova ili fotografija

Povezivanje na spoljni medijski uređaj


Na donjoj strani ekrana ()

[Wind Noise Reduct.] podešeno na [On]

Blt-in Zoom Mic

Low Lux

Exposure

Intelligent Auto

Naziv datoteke podataka

Protect

Napomena

  • Indikatori i njihovi položaji su približni i mogu da se razlikuju u odnosu na ono što zaista vidite.
  • Neki indikatori se možda neće prikazivati, u zavisnosti od modela.