Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Postavljanje kompleta baterija

Postavite komplet baterija u ovaj proizvod.

  1. Zatvorite LCD monitor i postavite komplet baterija ().
    • Poravnajte ulegnuće u ovom proizvodu i izbočinu na kompletu baterija, a zatim pomerite komplet baterija naviše.

Način uklanjanja kompleta baterija

Isključite ovaj proizvod. Pomerite ručicu za izbacivanje baterije () i uklonite komplet baterija ().

Napomena

  • Sa ovim proizvodom ne možete da koristite nijedan drugi InfoLITHIUM komplet baterija osim serije V.
  • Sa ovim proizvodom ne možete da koristite InfoLITHIUM komplet baterija NP-FV30.
  • Po podrazumevanoj postavci, napajanje se automatski isključuje ako ne upravljate ovim proizvodom oko 2 minuta, kako bi se sačuvalo baterijsko napajanje (Power Save).