Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Prikazivanje stavki na LCD monitoru

Stavke na LCD monitoru nestaju ako ne rukujete ovim proizvodom nekoliko sekundi nakon što ste uključili ovaj proizvod ili ga prebacili između režima snimanja filmova i fotografisanja. Da biste ponovo prikazali stavke na LCD monitoru, pomerite višesmerni birač.

Savet

  • Da biste zadržali LCD monitor aktivnim, upotrebite funkciju [Display Setting] da izmenite tu postavku.