Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Snimanje fotografija

Snimajte fotografije.

 1. Otvorite poklopac objektiva.

 2. Otvorite LCD monitor ovog proizvoda i uključite napajanje.

 3. Na LCD monitoru izaberite [MODE], a zatim izaberite režim snimanja fotografija.

 4. Pritisnite PHOTO lagano da biste prilagodili fokus, a zatim pritisnite do kraja.
  • Kada je fokus pravilno prilagođen, na LCD monitoru se prikazuje indikator za zaključavanje AE/AF.

Napomena

 • Sledeća stanja će biti naznačena ako se podaci još uvek upisuju na medijum za snimanje nakon što je snimanje završeno. Tokom tog vremena, nemojte izlagati ovaj proizvod udarcima ili vibracijama niti uklanjati komplet baterija ili adapter za naizmeničnu struju.
  • Lampica pristupa svetli ili treperi
  • Ikona medija u gornjem desnom uglu LCD monitora treperi