Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Zumiranje

Sliku možete da snimite sa uvećanim objektom.

 1. Pomerite ručicu za motorizovani zum da bise uvećali ili smanjili veličinu slike.
  W:
  Širi opseg prikaza (Široki ugao)
  T:
  Uži prikaz (Telefoto)
  • Blago pomerite ručicu za motorizovani zum da biste sporije zumirali. Pomerite je jače da biste zumirali brže.

Napomena

 • Ne pomerajte prst sa ručice za motorizovani zum. Ako pomerite prst sa ručice za motorizovani zum, zvuk rada ručice takođe može da bude snimljen.
 • Minimalno moguće rastojanje između ovog proizvoda i objekta na kojem je moguće održati oštar fokus je 1 cm (oko 13/32 inča) za široki ugao i oko 80 cm (oko 31 1/2 inča) za telefoto.