Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Reprodukcija kratkog filma (Highlight Playback)

Možete da uživate u izvodima iz filmova i fotografija u obliku kratkog filma.

 1. Otvorite LCD monitor i pritisnite dugme (Prikaz slika) da biste ušli u režim reprodukcije.
  • Takođe možete da izaberete (Prikaz slika) na LCD monitoru.

 2. Prikažite željeni događaj na sredini ekrana Event View i izaberite [Highlight].

 3. Reprodukujte film ili fotografiju.

 4. Izaberite željenu radnju kada se završi funkcija Highlight Playback.

  A: Ovaj proizvod ponovo reprodukuje scene tokom rada funkcije Highlight Playback.

  B: Možete da promenite postavke za funkciju Highlight Playback.

Dugmad za radnje tokom reprodukcije

/: Prethodno/Sledeće

: Jačina zvuka

: Kontekst

/: Reprodukovanje/Pauziranje

: Zaustavljanje

Napomena

 • MP4 filmovi ne mogu da se reprodukuju korišćenjem funkcije Highlight Playback.
 • Scene u reprodukciji istaknutih sadržaja će se promeniti svaki put kada izaberete dugme za Highlight Playback.
 • Postavka [Playback Range] se briše kada se zaustavi funkcija Highlight Playback.
 • Nakon prebacivanja muzičke datoteke u ovaj proizvod, ako ne možete da reprodukujete muziku, muzička datoteka je možda oštećena. Izbrišite muzičku datoteku tako što ćete izabrati – [Setup] – [Playback Settings] – [Empty Music], a zatim ponovo prenesite muzičku datoteku. Možete da vratite muzičke podatke snimljene u ovom proizvodu kao podrazumevani izbor koristeći funkciju „Music Transfer“. Uputstvo za upotrebu potražite u pomoći za „Music Transfer“ (modeli sa USB IN/OUT priključcima).