Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Reprodukcija sačuvanog scenarija

Možete da reprodukujete scenarije istaknutih sadržaja sačuvane na ovom proizvodu.

  1. Izaberite – [Playback Function] – [Scenario], izaberite željeni scenario, a zatim izaberite .

Savet

  • Da biste izbrisali sačuvani scenario, izaberite – [Erase]/[Erase All] na ekranu [Scenario].