Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Čuvanje postavki funkcije Highlight Playback (Scenario Save)

Omiljeni Highlight Playback sadržaj možete da sačuvate kao „scenario“. Moguće je sačuvati do 8 scenarija.

  1. Na LCD monitoru izaberite [Replay] kada se završi rad funkcije Highlight Playback.
  2. Kada funkcija Highlight Playback ponovo započne, izaberite – [Scenario Save].

Napomena

  • Scenariji mogu da se reprodukuju samo na ovom proizvodu.