Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje ugrađenog projektora (modeli sa projektorom)

Ravnu površinu kao što je zid možete da koristite kao ekran za pregled snimljenih slika pomoću ugrađenog projektora.

 1. Okrenite objektiv projektora prema površini kao što je zid, a zatim pritisnite dugme PROJECTOR.

 2. Izaberite [Image Shot on This Device] na LCD monitoru.
 3. Izaberite [Project] na LCD monitoru.

  • Ovaj ekran se prikazuje kad prvi put koristite ugrađeni projektor nakon što ste uključili ovaj proizvod.
 4. Prilagodite fokus projektovane slike pomoću ručice PROJECTOR FOCUS.

  A: PROJECTOR FOCUS ručica

  • Projektovana slika je veća kada je veće rastojanje između ovog proizvoda i površine za projektovanje.
  • Preporučuje se da ovaj proizvod postavite na udaljenost veću od 0,5 m (1,6 stopa) (približno rastojanje) od površine na koju će slike biti projektovane.
 5. Koristite ručicu za motorizovani zum da pomerite okvir za izbor koji se prikazuje na ekranu za projektovanje, a zatim pritisnite dugme PHOTO.

  A: Ručica za motorizovani zum

  B: PHOTO dugme

  • Detaljne informacije o reprodukciji potražite u odeljku „Reprodukcija filmova i fotografija sa ekrana Event View“.
  • Pritisnite PROJECTOR da biste isključili projektor.