Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Reprodukcija filmova i fotografija sa ekrana Event View

Snimljene slike možete da pretražujete po datumu i vremenu snimanja (Event View).

 1. Otvorite LCD monitor i pritisnite dugme (Prikaz slika) da biste ušli u režim reprodukcije.
  • Takođe možete da izaberete (Prikaz slika) na LCD monitoru.

 2. Izaberite / da biste pomerili željeni događaj u sredinu () a zatim ga izaberite ().
  • Ovaj proizvod automatski prikazuje slike kao događaje na osnovu datuma i vremena.

 3. Izaberite sliku.
  • Ovaj proizvod reprodukuje od izabrane slike do poslednje slike u događaju.

 4. Izaberite odgovarajuću dugmad na LCD monitor da biste izveli razne radnje pri reprodukciji.

Dugmad za radnje tokom reprodukcije

/: Prethodno/Sledeće

: Delete

/: Brzo unazad/Brzo unapred

: Kontekst

/: Reprodukovanje/Pauziranje

: Zaustavljanje

: Pokretanje/zaustavljanje prikaza slajdova

: Motion shot video

Napomena

 • Da biste sprečili gubitak podataka, povremeno sačuvajte sve snimljene slike na spoljne medije.
 • Neka goreopisana dugmad se možda neće prikazati, u zavisnosti od slike koja se reprodukuje.
 • Po podrazumevanoj postavci, zaštićeni demonstracioni film je ranije snimljen (modeli sa unutrašnjom memorijom).

Savet

 • Kako budete ponovo birali dugmad / tokom reprodukcije, filmovi će se reprodukovati ubrzano oko 5 puta – oko 10 puta – oko 30 puta – oko 60 puta.
 • Izaberite / tokom pauze da biste reprodukovali filmove usporeno.
 • Da biste ponovili prikaz slajdova, izaberite – [Slideshow Set] kada je izabrana opcija pomoću dugmeta Switch Image Type.