Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Korišćenje funkcije BRAVIA Sync

Ovim proizvodom možete da rukujete pomoću daljinskog upravljača vašeg TV-a ako preko HDMI kabla povežete ovaj proizvod sa BRAVIA Sync kompatibilnim TV-om puštenim u promet 2008. godine ili kasnije.

MEnijem ovog proizvoda možete da upravljate ako pritisnete dugme SYNC MENU na daljinskom upravljaču vašeg TV-a. Možete da prikažete sadržaj LCD monitora ovog proizvoda kao što je ekran Event View, reprodukujete izabrane filmove ili prikazujete izabrane fotografije pritiskajući dugmad za gore/dole/levo/desno/enter na daljinskom upravljaču vašeg TV-a.

Napomena

  • Možda postoje neke radnje koje ne možete da obavite pomoću daljinskog upravljača.
  • Podesite [CTRL FOR HDMI] na [On].
  • Podesite i TV na odgovarajući način. Detaljnije informacije možete da vidite u priručniku za upotrebu TV-a.
  • Rad funkcije BRAVIA Sync se razlikuje u skladu sa svakim modelom BRAVIA. Detaljnije informacije možete da vidite u priručniku za upotrebu svog TV-a.
  • Ako isključite TV, ovaj proizvod se simultano isključuje.