Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Napomene o upotrebi spoljnih medija

Pročitajte informacije o merama opreza u vezi sa korišćenjem spoljnih medija.

Napomena

 • Za ovu radnju, biće vam potreban USB adapterski kabl VMC-UAM2 (prodaje se zasebno).
 • Nakon postavljanja kompleta baterija na ovaj proizvod, povežite adapter za naizmeničnu struju sa ugrađenim USB kablom i zidnom utičnicom.
 • Detaljnije informacije možete da vidite u priručniku za upotrebu koji ste dobili uz spoljni medijski uređaj.
 • Možda nećete moći da koristite spoljne medijske uređaje sa funkcijom kodiranja.
 • Sistemi datoteka koje ovaj proizvod prepoznaje su FAT/NTFS. Da biste koristili spoljni medijski uređaj formatiran sistemom datoteka koji ovaj proizvod ne može da prepozna, prethodno ga formatirajte na računaru ili sličnom uređaju. Pre formatiranja, uverite se da na spoljnom medijskom uređaju nema važnih podataka, pošto će podaci biti izbrisani formatiranjem.
 • Ne garantujemo rad sa svim uređajima koji ispunjavaju zahteve za rad.
 • U nastavku je prikazan broj scena koje možete da sačuvate na spoljni medijski uređaj. Međutim, čak i ako spoljni medijski uređaj ima slobodnog prostora, ne možete da sačuvate scene koje prevazilaze sledeći broj.
  • AVCHD filmovi: Maks. 3999
  • Ukupan broj fotografija i MP4 filmova: Maks. 40.000
 • Broj scena može da bude manji u zavisnosti od tipa snimljenih slika.
 • Ako ovaj proizvod ne prepoznaje spoljni medijski uređaj, isprobajte sledeće radnje.
  • Ponovo priključite USB adapterski kabl na ovaj proizvod.
  • Ako spoljni medijski uređaj ima kabl za napajanje naizmeničnom strujom, povežite ga sa zidnom utičnicom.
 • Ne možete da iskopirate slike sa spoljnog medijskog uređaja na ovaj proizvod.

Uređaji koji ne mogu da se koriste kao spoljni medijski uređaji

 • Sledeći uređaji ne mogu da se koriste kao spoljni medijski uređaji:
  • obična jedinica diska kao što je CD ili DVD jedinica
  • medijski uređaji povezani putem USB čvorišta
  • medijski uređaji sa ugrađenim USB čvorištem
  • čitač kartica