Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Send to Computer

Možete da prenesete i sačuvate filmove i fotografije na računar.

 1. Instalirajte softver na računar.

  Za Windows: PlayMemories Home

  www.sony.net/pm/

  Za Mac: Wireless Auto Import

  www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

  • Ako povezujete ovaj proizvod sa računarom prvi put nakon instaliranja softvera, podesite [USB Connect Setting] na [Auto] ili [MTP] na ovom proizvodu, a zatim povežite ovaj proizvod sa računarom pomoću ugrađenog USB kabla.
  • Ako je softver već instaliran na vaš računar, ažurirajte softver na najnoviju verziju.
 2. Povežite ovaj proizvod sa pristupnom tačkom bežične mreže.
  • Ako vaša pristupna tačka ne podržava dugme WPS push, pogledajte [Access point settings].
  • Ako vaša pristupna tačka podržava dugme WPS push, pogledajte [WPS Push].
  • Postavke za korake 1 i 2 su neophodne samo prvi put.
 3. Pritisnite dugme i postavite ovaj proizvod u režim reprodukcije.
 4. Na LCD monitoru ovog proizvoda, izaberite – [Edit/Copy] – [Send to Computer].
  • Slike će biti automatski prenete na računar i sačuvane na njemu.
  • Biće prenete samo novosnimljene slike.

Napomena

 • Morate pokrenuti računar da biste izvršili [Send to Computer].
 • U zavisnosti od postavki aplikacije na računaru, ovaj proizvod bi mogao da se automatski isključi nakon što slike budu sačuvane.
 • Ako želite da uvezete slike snimljene na memorijskoj kartici, unapred umetnite memorijsku karticu u ovaj proizvod (modeli sa unutrašnjom memorijom).
 • Uvoz filmova i više fotografija može da potraje.