Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Reprodukcija slika na TV-u (View on TV)

Slike možete da pregledate na TV-u koji je povezan na mrežu prenosom slika sa ovog proizvoda bez povezivanja ovog proizvoda i TV-a kablom.

Možda će biti potrebno da na TV-u obavite određene radnje pre reprodukcije, U zavisnosti od TV-a koji koristite. Pogledajte i priručnik za upotrebu TV-a.

 1. Povežite ovaj proizvod sa pristupnom tačkom bežične mreže.
  • Ako vaša pristupna tačka ne podržava dugme WPS push, pogledajte [Access point settings].
  • Ako vaša pristupna tačka podržava dugme WPS push, pogledajte [WPS Push].
  • Korak 1 može da se preskoči počev od drugog puta.
 2. Pritisnite dugme i postavite ovaj proizvod u režim reprodukcije.
 3. Izaberite – [Edit/Copy] – [View on TV] – tip slike koju želite da prenesete.
 4. Reprodukujte film ili fotografiju na TV-u.

Napomena

 • Ovaj funkcija je dostupna ako koristite TV koji podržava DLNA plejer.
 • Slike možete da pregledate samo na TV-u koji je kompatibilan sa mrežnom funkcijom (uključujući žičanu mrežu).
 • Može da prođe određeno vreme pre nego što se slike reprodukuju na TV-u.
 • Ova funkcija nije dostupna kada koristite pristupnu tačku bez postavke sigurnosti (WEP/WPA/WPA2) koja vas štiti od znatiželjnih očiju.
 • Kada povezujete TV, izaberite pristupnu tačku koju ste registrovali na ovom proizvodu.
 • Da biste uživali u udobnosti gledanja filmova, koristite žičanu mrežnu vezu za TV. U zavisnosti od okruženja bežične mreže, filmovi se možda neće prikazivati glatko.
 • U zavisnosti od postavki snimljenog filma, možda se neće reprodukovati glatko.