Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Face Detection

Možete da podesite ovaj proizvod da automatski prepozna lice. Ovaj proizvod automatski prilagođava fokus/boje/ekspoziciju za lice izabranog objekta.

  1. – [Camera/Mic] – [Face] – [Face Detection] – željena postavka.

Opis stavki menija

Auto (podrazumevana postavka):
Prepoznaje lica.
Off ():
Ne prepoznaje lica.

Napomena

  • Lica možda neće ispravno prepoznata u zavisnosti od uslova.

Savet

  • Slede uslovi snimanja koji obezbeđuju bolje performanse u prepoznavanju lica.
    • Snimanje na dovoljno svetlom mestu.
    • Objekat ne nosi naočare, šešir ili masku.
    • Objekat gleda pravo u kameru.