Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

REC Mode

Možete da izaberete željeni kvalitet slike za AVCHD filmove. Vreme snimanja ili tip medijskog uređaja na koji slike mogu da se kopiraju će se možda razlikovati, u zavisnosti od izabranog kvaliteta filma.

 1. – [Image Quality/Size] – [REC Mode] – željena postavka.

Opis stavki menija

Highest Quality :
Film se snima u najvišem kvalitetu mogućem za ovaj proizvod (kada je u 60i (*)/50i (**)).
High Quality :
Film se snima u višem kvalitetu (kada je u 60i (*)/50i (**)).
Standard :
Film se snima u standardnom kvalitetu (kada je u 60i (*)/50i (**)).
Long Time :
Snima se dugi film (kada je u 60i (*)/50i (**)).
60p Quality (*)/50p Quality (**)
Film se snima u režimu 60p (*)/50p (**).

*Modeli sa NTSC sistemom boja

**Modeli sa PAL sistemom boja

Savet

 • Tipovi medija na kojima slike mogu da se sačuvaju zavise od izabranog kvaliteta slike.
  • 60p Quality (*)/50p Quality (**)/Najviši kvalitet :

   Spoljni mediji, Blu-ray diskovi

  • Visok kvalitet /Standard /Dugi film :

   Spoljni mediji, Blu-ray diskovi, diskovi sa AVCHD snimkom

*Modeli sa NTSC sistemom boja: [60p Quality ] može da bude postavljen samo kada je [Frame Rate] postavljeno na [60p].

**Modeli sa PAL sistemom boja: [50p Quality ] može da bude postavljen samo kada je [Frame Rate] postavljeno na [50p].