Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Frame Rate

Možete da izaberete brzinu kadrova koja će se koristiti pri snimanju AVCHD filmova. Preporučuje se korišćenje 60i(*) ili 50i(**) za standardno snimanje. Prvo podesite [Frame Rate], pre nego što podesite [REC Mode].

  1. – [Image Quality/Size] – [Frame Rate] – željena postavka.

Opis stavki menija

60i(*)/50i(**) (podrazumevana postavka):
Ovo je uobičajena postavka za snimanje.
60p(*)/50p(**):
Filmove možete da snimate sa dvostrukom količinom podataka u odnosu na 60i(*) ili 50i(**) po jedinici vremena. Kada na TV-u reprodukujete film snimljen sa ovom postavkom, TV mora da bude kompatibilan sa reprodukcijom filmova u 60p(*) ili 50p(**) i morate da podesite [HDMI Resolution] na 1080p.

*Modeli sa NTSC sistemom boja

**Modeli sa PAL sistemom boja

Napomena

  • Mediji na kojima snimljene slike mogu da budu sačuvane zavisiće od režima snimanja koji je bio postavljen tokom snimanja.