Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

View on TV

Slike možete da pregledate na TV-u koji je kompatibilan sa mrežnom funkcijom, prenoseći slike sa ovog proizvoda bez povezivanja ovog proizvoda i TV-a kablom. Možda će biti potrebno da na TV-u obavite određene radnje pre reprodukcije, U zavisnosti od TV-a koji koristite. Detaljnije informacije možete da vidite u priručniku za upotrebu TV-a.

  1. Pritisnite i postavite ovaj proizvod u režim reprodukcije.
  2. – [Edit/Copy] – [View on TV].