Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Send to Computer

Prenosi slike koje ste snimili sa ovim proizvodom na računar.

  1. Pritisnite dugme i postavite ovaj proizvod u režim reprodukcije.
  2. – [Edit/Copy] – [Send to Computer].