Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Direktno kopiranje

Možete ručno da iskopirate slike na spoljni medijski uređaj dok je uređaj povezan na ovaj proizvod.

  1. Pritisnite (Pregled slika).
  2. – [Edit/Copy] – [Direct Copy].

Napomena

  • Ovu radnju možete da izvedete kada je ovaj proizvod povezan na spoljni uređaj.