Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Čuvanje željenih slika sa ovog proizvoda na spoljnom medijskom uređaju

Sačuvajte filmove ili fotografije na spoljnom medijskom uređaju kao što je spoljna jedinica čvrstog diska.

  1. Povežite ovaj proizvod sa spoljnim medijskim uređajem pomoću USB adapterskog kabla (prodaje se zasebno).

    A: USB adapterski kabl (prodaje se zasebno)

    • Pazite da ne iskopčate ugrađeni USB kabl dok se prikazuje [Preparing image database file. Please wait.] na LCD monitoru.
    • Ako se prikazuje [Repair Img. DB F.] na LCD monitoru ovog proizvoda, izaberite .
  2. Izaberite [Play without copying.].

  3. Izaberite – [Edit/Copy] – [Copy], a zatim pratite uputstva na ekranu da biste sačuvali slike.

Savet

  • Ako želite da iskopirate slike koje još nisu bile kopirane, izaberite – [Edit/Copy] – [Direct Copy] dok je ovaj proizvod povezan sa spoljnim medijskim uređajem.