Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Uređivanje naziva uređaja

Možete da promenite naziv uređaja u okviru Wi-Fi Direct itd.

  1. – [Setup] – [Connection] – [Edit Device Name].
  2. Izaberite polje za unos, unesite naziv uređaja, a zatim izaberite .

Savet

  • Da biste videli kako da unosite tekst, pogledajte „Korišćenje tastature“.