Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivano vreme snimanja filmova

U nastavku je prikazano očekivano vreme snimanja pri čuvanju u unutrašnjoj memoriji.

HDR-PJ340/PJ340E:

60p Quality (*)/50p Quality (**):
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Highest Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 1 h 30 min (1 h 30 min)
High Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 1 h 40 min (1 h 40 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 2 h (2 h)
Standard :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 2 h 40 min (2 h 10 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 3 h 40 min (2 h 45 min)
Long Time :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 3 h 55 min (3 h 30 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 6 h 25 min (5 h 15 min)

HDR-PJ350E:

60p Quality (*)/50p Quality (**):
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
Highest Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 2 h 40 min (2 h 40 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 3 h (3 h)
High Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 3 h 30 min (3 h 30 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 4 h 10 min (4 h 10 min)
Standard :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 5 h 30 min (4 h 25 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 7 h 25 min (5 h 35 min)
Long Time :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 8 h (7 h 5 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 12 h 55 min (10 h 35 min)

*Modeli sa NTSC sistemom boja

**Modeli sa PAL sistemom boja

Napomena

  • Broj unutar ( ) predstavlja minimalno vreme za snimanje.
  • Ako želite da snimate do maksimalnog vremena snimanja, potrebno je da izbrišete demonstracioni film na ovom proizvodu (modeli sa unutrašnjom memorijom).