Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Očekivano vreme snimanja filmova

U nastavku je prikazano očekivano vreme snimanja filmova pri čuvanju na memorijskoj kartici.

16 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Highest Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 1 h 15 min (1 h 15 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 1 h 30 min (1 h 30 min)
High Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 1 h 40 min (1 h 40 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 2 h (2 h)
Standard :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 2 h 40 min (2 h 10 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 3 h 35 min (2 h 45 min)
Long Time :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 3 h 55 min (3 h 25 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 6 h 20 min (5 h 10 min)

32 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 2 h 30 min (2 h 30 min)
Highest Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 2 h 35 min (2 h 35 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 3 h (3 h)
High Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 3 h 25 min (3 h 25 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 4 h 5 min (4 h 5 min)
Standard :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 5 h 25 min (4 h 20 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 7 h 20 min (5 h 30 min)
Long Time :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 7 h 55 min (7 h)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 12 h 50 min (10 h 30 min)

64 GB

60p Quality (*)/50p Quality (**):
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 5 h 5 min (5 h 5 min)
Highest Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 5 h 15 min (5 h 15 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 6 h (6 h)
High Quality :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 6 h 55 min (6 h 55 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 8 h 15 min (8 h 15 min)
Standard :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 10 h 55 min (8 h 50 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 14 h 40 min (11 h 5 min)
Long Time :
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [On]: 15 h 55 min (14 h 5 min)
Funkcija [Dual Video REC] je postavljena na [Off]: 25 h 45 min (21 h)

*Modeli sa NTSC sistemom boja

**Modeli sa PAL sistemom boja

Napomena

  • Pri korišćenju Sony memorijske kartice.
  • Broj unutar ( ) predstavlja minimalno vreme za snimanje.