Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O memorijskoj kartici

 • Ne garantujemo da će memorijska kartica koja je formatirana na računaru (Windows OS/Mac OS) biti kompatibilna sa ovim proizvodom.
 • Brzina čitanja/upisivanja podataka se razlikuje u zavisnosti od kombinacije memorijske kartice i proizvoda koji koristite i u skladu je sa memorijskom karticom.
 • Podaci mogu da budu oštećeni ili izgubljeni u sledećim slučajevima (nema nadoknade za podatke):
  • Ako izbacite memorijsku karticu ili isključite ovaj proizvod dok na njemu traje čitanje datoteka slika sa memorijske kartice ili upisivanje na nju (dok lampica pristupa svetli ili treperi)
  • Ako koristite memorijsku karticu u blizini magneta ili magnetnih polja
 • Preporučuje se da pravite rezervnu kopiju važnih podataka na čvrstom disku računara.
 • Ne stavljajte nalepnice na memorijsku karticu ili na adapter za memorijsku karticu.
 • Ne dodirujte i ne dozvolite da metalni objekti dođu u dodir sa kontaktima baterije.
 • Ne savijajte, ne ispuštajte i ne primenjujte silu na memorijsku karticu.
 • Nemojte da rasklapate ili modifikujete memorijsku karticu.
 • Ne dozvolite kvašenje memorijske kartice.
 • Držite memorijsku karticu van domašaja male dece. Postoji opasnost da bi dete moglo da je proguta.
 • U otvor za memorijsku karticu nemojte umetati ništa osim memorijske kartice odgovarajuće veličine. To može dovesti do kvara.
 • Ne koristite memorijsku karticu na sledećim lokacijama:
  • Na mestima izloženim visokoj temperaturi, poput automobila koji je parkiran na suncu
  • Na direktnoj sunčevoj svetlosti
  • Na mestima sa ekstremno visokom vlažnošću ili izloženim korozivnim gasovima

O kompatibilnosti podataka

 • Datoteke podataka za slike snimljene na memorijsku karticu na ovom proizvodu u skladu su sa univerzalnim standardom „Design rule for Camera File system“ koji je uspostavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
 • Ako ne možete da koristite memorijske kartice koje su bile korišćene u drugim uređajima, formatirajte ih u ovom proizvodu. Imajte u vidu to da se formatiranjem brišu sve informacije na memorijskoj kartici.
 • Možda nećete moći da reprodukujete slike na ovom proizvodu:
  • Kada reprodukujete podatke modifikovane na računaru
  • Kada reprodukujete podatke snimljene na drugim uređajima

O Memory Stick medijima

Memory Stick Micro mediji:
Snimanje / Reprodukcija: nisu podržani
Memory Stick Micro (Mark2) mediji:
Snimanje / Reprodukcija: podržani
 • Ovaj proizvod ne podržava 8-bitni paralelni prenos podataka, ali podržava 4-bitni paralelni prenos podataka isto kao sa Memory Stick PRO Duo medijima.
 • Ovaj proizvod ne omogućuje snimanje ili reprodukciju podataka koji zahtevaju tehnologiju MagicGate. MagicGate je tehnologija za zaštitu autorskih prava koja snima i prenosi sadržaje u šifrovanom formatu.