Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Format

Formatiranje briše sve filmove i fotografije da bi bio oporavljan slobodni prostor za snimanje.

 1. – [Setup] – [Media Settings] – [Format] – željeni medijum za snimanje, a zatim izaberite .

Napomena

 • Za ovu radnju, povežite ovaj proizvod na zidnu utičnicu pomoću isporučenog adaptera za naizmeničnu struju.
 • Da biste izbegli gubitak važnih slika, trebalo bi da ih sačuvate pre nego što formatirate medije za snimanje.
 • Zaštićeni filmovi i fotografije će takođe biti izbrisani.
 • Vodite računa da ne uradite ništa od sledećeg kada se prikazuje [Executing...].
  • Otvaranje/zatvaranje LCD monitora.
  • Korišćenje dugmadi na ovom proizvodu.
  • Izbacivanje memorijske kartice iz ovog proizvoda.
  • Iskopčavanje adaptera za naizmeničnu struju.
  • Uklanjanje kompleta baterija.

Savet

 • Izvedite funkciju [Empty] da biste sprečili oporavak podataka u unutrašnjoj memoriji. (HDR-PJ340/PJ340E/PJ350E)