Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

O kompletu baterija InfoLITHIUM

Ovaj proizvod radi samo sa kompletom baterija InfoLITHIUM serije V. Komplet baterija InfoLITHIUM serije V ima oznaku .

Šta je to komplet baterija InfoLITHIUM?

 • Komplet baterija InfoLITHIUM je komplet litijum-jonskih baterija koji ima funkcije za prenos informacija o uslovima korišćenja između ovog proizvoda i adaptera za naizmeničnu struju/punjača (prodaje se zasebno).
 • Komplet baterija InfoLITHIUM izračunava potrošnju energije u odnosu na uslove korišćenja za ovaj proizvod i prikazuje preostali kapacitet baterije u minutima.

Punjenje kompleta baterija

 • Obavezno napunite komplet baterija pre nego što počnete da koristite ovaj proizvod.
 • Preporučujemo da komplet baterija punite na temperaturi okruženja od 10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F) sve dok se lampica POWER/CHG (punjenje) ne isključi. Ako punite komplet baterija na temperaturama izvan tog opsega, možda nećete moći da ga efikasno napunite.
 • Lampica POWER/CHG (punjenje) treperi dok je punjenje u toku pod sledećim uslovima.
  • Komplet baterija nije pravilno umetnut.
  • Komplet baterija je oštećen.
  • Temperatura kompleta baterija je niska.

   Izvadite komplet baterija iz ovog proizvoda i stavite ga na toplo mesto.

  • Temperatura kompleta baterija je visoka.

   Izvadite komplet baterija iz ovog proizvoda i stavite ga na hladno mesto.

Efikasno korišćenje kompleta baterija

 • Performanse kompleta baterija opadaju kada je temperatura okruženja 10 °C (50 °F) ili niža i vreme korišćenja kompleta baterija postaje kraće. U tom slučaju, preporučuje se neka od sledećih aktivnosti da biste komplet baterija mogli da koristite duže:
  • Stavite komplet baterija u džep da biste je ugrejali i stavite je u ovaj proizvod neposredno pre početka snimanja.
  • Koristite komplet baterija velikog kapaciteta: NP-FV70/NP-FV100 (prodaje se zasebno).
 • Komplet baterija će se brže isprazniti ako često koristite LCD monitor ili reprodukciju, premotavanje unapred i premotavanje unazad.
 • Obavezno zatvorite LCD monitor kada ne snimate niti reprodukujete sadržaje na ovom proizvodu. Komplet baterija se troši i kada je ovaj proizvod u režimu pripravnosti za snimanje ili kada je reprodukcija pauzirana.
 • Preporučujemo vam da pri ruci imate rezervne komplete baterija tako da možete da snimate 2 ili 3 puta duže od očekivanog vremena snimanja, kao i da napravite probne snimke pre stvarnog snimanja.
 • Ne izlažite komplet baterija vodi. Komplet baterija nije vodootporan.

O indikatoru preostalog punjenja baterije

 • Kada napajanje nestane, čak i kada indikator preostalog punjenja baterije pokazuje da komplet baterija ima dovoljno napajanja, ponovo napunite komplet baterija do kraja. Preostalo napajanje baterije će se prikazivati ispravno. Međutim, imajte u vidu to da indikator trajanja baterije neće biti obnovljen ako komplet baterija dugo koristite pri visokim temperaturama, ako ga ostavite potpuno napunjenog ili ako ga često koristite.
 • U zavisnosti od uslova korišćenja ili temperature okruženja, ikona koja označava nizak preostali kapacitet baterije može da treperi čak i ako još uvek ima 20 minuta preostalog napajanja.

O skladištenju kompleta baterija

 • Ako komplet baterija ne nameravate da koristite u dugom vremenskom periodu, potpuno ga napunite i ispraznite na ovom proizvodu jednom godišnje da bi ostao u dobrom stanju. Kada komplet baterija želite da uskladištite, izvadite ga iz ovog proizvoda i stavite na hladno i suvo mesto.
 • Da biste u potpunosti ispraznili komplet baterija na ovom proizvodu, izaberite – [Setup] – [General Settings] – [Power Save] – [Off] i ostavite ovaj proizvod u režimu pripravnosti za snimanje dok se napajanje ne potroši.

O trajanju baterije

 • Kapacitet baterije opada vremenom i usled stalnog korišćenja. Ako interval između punjenja postane znatno kraći, verovatno je vreme da komplet baterija zamenite novim.
 • Trajanje svake baterije zavisi od načina skladištenja, korišćenja i vremenskih uslova.