Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Postavke u meniju su se automatski promenile.

  • Kada je aktivna funkcija Intelligent Auto, neke postavke u meniju koje se odnose na kvalitet slike će se automatski promeniti.
  • Sledeće stavke menija se vraćaju na podrazumevane postavke kada prebacujete režime između snimanja filmova, snimanja fotografija i reprodukcije.
    • [Fader]
    • [Self-Timer]