Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Dugmad na LCD monitoru brzo nestanu.

  • Ako podesite [Display Setting] na [On], dugmad ne nestaju sa LCD monitora u režimu snimanja.