Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Nije moguće izvesti radnje koje koriste memorijsku karticu.

  • Ako koristite memorijsku karticu koja je formatirana na računaru, formatirajte je ponovo na ovom proizvodu.