Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Slike uskladištene na memorijskoj kartici nije moguće izbrisati.

  • Najveći broj slika koje možete odjednom da izbrišete na ekranu indeksa je 100.
  • Zaštićene slike ne mogu da se izbrišu.