Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Funkcija SteadyShot ne radi.

  • Postavite funkciju [SteadyShot] na [Intelligent Active], [Active] ili [Standard], [SteadyShot] na [On].
  • Čak i kada je funkcija [SteadyShot] postavljena na [Intelligent Active], [Active] ili [Standard] ili je funkcija [SteadyShot] postavljena na [On], ovaj proizvod možda ne može da kompenzuje prekomerne vibracije.