Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

Slike nije moguće pravilno snimati ili reprodukovati.

  • Ako više puta snimate i brišete slike u dužem vremenskom periodu, može da dođe do fragmentacije datoteka na mediju za snimanje i slike ne mogu da se snime ili reprodukuju pravilno. Kada napravite rezervnu kopiju slika na drugom mediju, izvedite [Format] medija za snimanje na ovom proizvodu.