Digitalni HD video kamkorderHDR-CX330/CX330E/PJ330E/PJ340/PJ340E/PJ350E

[Monitor Brightness] ne može da se podesi.

  • [Monitor Brightness] ne može da se podesi u sledećim situacijama:
    • LCD monitor na ovom proizvodu je zatvoren sa LCD monitorom okrenutim napolje.
    • Kao izvor napajanja se koristi adapter za naizmeničnu struju.